Pozemné
stavby

V rámci činností našej akciovej spoločnosti vykonávame aj výstavbu bytových, polyfunkčných objektov, administratívnych budov a rodinných domov. Pri realizácii pozemných stavieb je pre spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. samozrejmosťou optimálne využitie progresívnych stavebných materiálov, technológií a systémov.