Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ Dvory nad Žitavou

Investor

Obec Dvory nad Žitavou

Miesto

Bratislava

Termín výstavby

10/2018 – 04/2019

Predmetom zákazky bolo zateplenie objektu Materskej školy v obci Dvory nad Žitavou – stien a strešného plášťa s novou pultovou strešnou konštrukciou s plechovou krytinou, spojené s inštaláciou vonkajších hliníkových žalúzií na existujúce okenné otvory, výmenou zdroja tepla pre vykurovanie a prípravu TÚV, kompletnou rekonštrukciou elektroinštalácie s výmenou svietidiel, novým bleskozvodom, novým rozvodom vzduchotechniky pre rekuperáciu vzduchu z priestorov herní materskej školy.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2