Novinky

Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Miesto: Dolná Orava Termín výstavby: 03/2022 –  Predmetom projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov a Párnica s odvedením odpadových vôd na existujúcu spoločnú