1951
Krajské vodohospodárske stavby
Zriadenie Krajských vodohospodárskych stavieb (KVS). KVS v Bratislave bola zriadená za účelom komplexného zabezpečovania vodného hospodárstva v kraji.
1951
1953
Podunajská vodohospodárska služba
Vznik Podunajskej vodohospodárskej služby.
1953
1951
Zánik Podunajskej vodohospodárskej služby a začlenenie jej zložiek do správy vodných tokov a meliorácii.
1951
1953
Podunajská vodohospodárska služba
Vznik Podunajskej vodohospodárskej služby.
1953
1951
Zánik Podunajskej vodohospodárskej služby a začlenenie jej zložiek do správy vodných tokov a meliorácii.
1951