Výroba a montáž technológií

Divízia technologického zabezpečenia stavieb a strojárenskej výroby

Divízia má 26 pracovníkov a 10 technických zamestnancov. Hlavnou činnosťou divízie je technologické zabezpečenie stavieb a výroba oceľových konštrukcií.

Ďalšie činnosti divízie:

 • Dodávka + montáž technológie pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd
 • Dodávka + montáž technológie vodojemov pre priemyselné a verejné využitie
 • Výroba + montáž podporných oceľových komponentov a potrubných rozvodov k technológií
 • Výroba + montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, spracovanie kovov a zámočnícke práce
 • Dodávka + servis čerpadiel – Servisný partner spoločnosti KSB

Dodávka a montáž technológie pre kanalizácie a čistiarne odpadových vôd

Dodržaním všetkých navrhovaných parametrov, technických noriem a technologických postupov výstavby, dosahujeme vysokú spoľahlivosť našich realizovaných čistiarní odpadových vôd a požadovanú kvalitu vyčistenej vody na odtoku.

Dodávka a montáž technológie vodojemov a prečerpávacích staníc pre priemyselné a verejné využitie

Spoločnosť VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a,s, navrhuje a realizuje vodojemy a prečerpávacie stanice pre priemyselné a verejné využitie ako pre pitnú tak aj odpadovú vodu . Podľa požiadaviek objednávateľa, využitia a reliéfu realizujeme podzemné aj nadzemné stavby.

Výroba a montáž podporných oceľových komponentov a potrubných rozvodov k technológiam

 • Zvráranie MMA, MIG, TIG
 • Rezanie kyslíkom
 • Montáž zostáv
 • Montáž oceľových konštrukcií
  (oceľ, oceľ – pozink, nerez)
 • Povrchové úpravy:
  otryskávanie, obrusovanie, leštenie, nátery

Výroba a montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, spracovanie kovov a zámočnícke práce

Ponúkame kompletné riešenia v oblasti oceľových konštrukcií, konzultácie výrobnej dokumentácie,  optimalizáciu hmotnosti, zabezpečenie materiálu, výrobu, povrchovú úpravu, dopravu a montáž. Výrobný závod disponuje vlastnými, plne zastrešenými výrobnými halami s kvalitným technologickým a výrobným zariadením. Samotná výroba sa vykonáva v súlade s prísnymi požiadavkami na kvalitu a normy. V prospech výslednej kvality produktov využívame počas výroby najmodernejšie technológie, stroje a náradie. Naše výrobky – oceľové konštrukcie, sú určené pre rôzne oblasti v stavebnom sektore a priemysle.

Špeciálne kovoobrábacie zámočnícke práce
 • Kovové konštrukcie
 • Doplnkové a podporné zvárané konštrukcie
 • Stavebné konštrukcie
 • Jednoúčelové zariadenia

Rezanie vodným lúčom

Ponúkame kompletné riešenia v oblasti oceľových konštrukcií, konzultácie výrobnej dokumentácie,  optimalizáciu hmotnosti, zabezpečenie materiálu, výrobu, povrchovú úpravu, dopravu a montáž. Výrobný závod disponuje vlastnými, plne zastrešenými výrobnými halami s kvalitným technologickým a výrobným zariadením. Samotná výroba sa vykonáva v súlade s prísnymi požiadavkami na kvalitu a normy. V prospech výslednej kvality produktov využívame počas výroby najmodernejšie technológie, stroje a náradie. Naše výrobky – oceľové konštrukcie, sú určené pre rôzne oblasti v stavebnom sektore a priemysle.

Využitie:

Rezanie vodným lúčom sa často používa pri výrobe častí strojov a iných zariadení. Keďže sa vodný lúč dá ľahko regulovať, môže sa používať na rezanie rôznych typov materiálov vo veľkom rozsahu hrúbok. Je len málo materiálov, ktoré sa nedajú vodným lúčom rozrezať; jedným z nich je bezpečnostné tvrdené sklo, ktoré sa pri rezaní roztriešti bez ohľadu na použitú technológiu.

Jadrové vŕtanie

 • Vŕtanie betónu, muriva a kameňa
 • Priechodky pre káblové vedenie a potrubie
 • Mokré vŕtanie do stropov, podláh a stien
 • Perforačné otvory pre prestupy
 • Prieduchy
 • Otvory pre drôt píly aplikácií
WEKA DK 32
príkon / výkon 3200 W / 2300 W
otáčky 230 / 460 / 720 ot. / min.
dĺžka 488 mm
hmotnosť bez kábla 11.9 kg
odporúčaný priemer 55–1400 mm
držiak nástroja 11/4 "UNC
noha štandard 4 x M8
noha s drážkou 10 x 4.3

Dodávka, servis A prenájom čerpadiel pre pitnú a odpadovú vodu

V súčasnosti ponúkame dodávku a servis čerpadiel, ako servisný partner spoločnosti KSB, ktorá patrí medzi popredných, svetových výrobcov čerpadiel a armatúr, ktorá ponúka našim prostredníctvom aj rozsiahlu škálu služieb.

Využitie:
 • Základnú diagnostiku priamo v teréne
 • Komplexnú diagnostiku v servisnom stredisku
 • Odstránenie závad vrátane výstupnej skúšky za pomoci diagnostickej vane
 • Úprava/rekonštrukcia potrubných a podporných konštrukcií pre PČS
 • Odborné poradenstvo a konzultácie pri navrhovaní PČS vrátane vyhotovenia projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom
 • Uvedenie do prevádzky + zaškolenie obsluhy
 • Prenájom čerpadiel na základe požiadavky objednávateľa
Partneri

Kontakt

Divízia technologického zabezpečenia stavieb a strojárenskej výroby – Nitra

Partneri

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s.
Cabajská 36
949 01 Nitra – Čermáň
Slovensko

Partneri (Po–Pia | 08:00–17:00)

email

Divízia mechanizácie a dopravy v Stupave

 • Komplexné dopravné služby pre stavby v našej réžií
 • Krátkodobý a dlhodobý prenájom nákladných vozidiel a mechanizácie
 • Tlakové skúšky tesnosti
 • Monitoring stôk priemyselnou kamerou