Mechanizácia a doprava

Divízia mechanizácie a dopravy v Stupave

 • Komplexné dopravné služby pre stavby v našej réžií
 • Krátkodobý a dlhodobý prenájom nákladných vozidiel a mechanizácie
 • Tlakové skúšky tesnosti
 • Monitoring stôk priemyselnou kamerou

Prenájom nákladných vozidiel a mechanizácie

Možnosť krátkodobého aj dlhodobého prenájmu vozidiel a strojov

Tlakové skúšky tesnosti

Skúšanie tesnosti kanalizačných potrubí a stôk od DN 100 do DN 400 podľa normy STN EN 1610:
Skúšanie tesnosti vodovodných potrubí podľa normy STN EN 805:

Samotná skúška je zaznamenávaná na Univerzálny merací prístroj:

 • Datalogger Almemo 25904AS výrobca Ahlborn
 • Snímač Ni-Cr tlaku výrobca BD Sensors, rozsah 0-2,5MPa, presnosť 0,25%
 • Snímač teploty výrobca Ahlborn, presnosť 0,13%
 • Softwér ALMEMO Control 5,18

Po vykonaní skúšky je vystavený protokol.

Realizujeme aj skúšanie tesnosti vstupných šácht podľa normy STN EN 1610, skúšanie vodotesnosti vodárenských a kanalizačných nádrží podľa normy STN 75 0905.

Samotná skúška je zaznamenávaná na Univerzálny merací prístroj:

 • Datalogger Almemo 25904AS výrobca Ahlborn
 • Snímač Ni-Cr tlaku výrobca BD Sensors, rozsah 0-250 mbar, presnosť 0,1%
 • Snímač teploty výrobca Ahlborn, presnosť 0,13%
 • Softwér ALMEMO Control 5,18

Po vykonaní skúšky je vystavený protokol.

Realizujeme aj skúšanie tesnosti kanalizačných potrubí a stôk od DN 500, kvôli nutnosti zapožičania tesniacich vakov je potrebné objednať minimálne 5 dní vopred.

Výsledkom monitoringu je protokol s údajmi o stanovištiach, prípadných chybách a výsledkami merania ovality a sklonu. Záznam z monitorovania je uložený na DVD.

 

Kanalizácia musí byť pred skúškou riadne vyčistená s priamym prístupom cez vstupnú šachtu. Pred monitoringom je nutné doložiť projektovú dokumentáciu.

Monitoring stôk priemyselnou kamerou

Monitoring vykonáva kvalifikovaný personál školený na vykonávanie prác so systémom IBAK.

 

IBAK TV monitorovacie zariadenie kanalizácií slúži na optickú inšpekciu kanalizačných systémov:

 • Vozidlo Mercedes-Benz Sprinter je vybavené systémom IBAK a softvérom IKAS
 • Vozík s vlastným pohonom a zdvíhacím zariadením
 • Systém LISY s príslušenstvom, ktorý umožňuje monitorovanie odbočiek, do vzdialenosti 50m od vstupnej šachty
 • Káblový motorom poháňaný naviják s dĺžkou kábla cca 250 m
 • Rozsah monitorovania od DN 150 do DN 1200
 • Kamera ORION Ex s otáčacou hlavou, integrovanými LED diódami
 • Kamera ORPHEUS 2 s otáčacou hlavou s integrovanými LED diódami, 10x optický, 12x digitálny zoom a automatické zaostrovanie, meranie deformácií laserom, meranie ovality potrubia

Kontakt

Divízia mechanizácia a doprava – Stupava

Partneri

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
Marcheggská 86
900 31 Stupava
Slovensko

Ing. Peter Zafka

telefón
email

Divízia technologického zabezpečenia stavieb a strojárenskej výroby v Nitre

 • Dodávka + montáž technológie pre kanalizáciea čistiarne odpadových vôd
 • Dodávka + montáž technológie vodojemov pre priemyselné a verejné využitie
 • Výroba + montáž podporných oceľových komponentov a potrubných rozvodov k technológií Výroba + montáž oceľových konštrukcií priemyselných hál, spracovanie kovov a zámočnícke práce
 • Dodávka + servis čerpadiel – Servisný partner spoločnosti KSB