Polyfunkčný bytový dom Údernícka I a II, Bratislava – Petržalka, 3. etapa

Investor

FREDRIKSSON s.r.o.

Miesto

Bratislava

Termín výstavby

07/2016 – 01/2018

Predmetom zákazky bola výstavba betónových konštrukcií polyfunkčného domu so 7 NP, pričom nebytové priestory sú umiestnené na 1.NP.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2