Priemyselné
stavby

V rámci činností našej spoločnosti máme skúsenosti aj s výstavbou priemyselných hál z ocele alebo železobetónu. Presadzujeme používanie najnovších technológií pri výstavbe hál. Dosahujeme krátke termíny dodania stavby. Realizujeme dodávky na kľúč vrátane elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológie.

referencie ekologické stavby