Inžinierske
stavby

Vodovody a kanalizácie

Výstavba nových kanalizačných a vodovodných sietí všetkých priemerov, rekonštrukcia jestvujúcich sietí a výstavba retenčných nádrží, vodojemov, úpravní vody, čerpacích staníc je nosnou náplňou spoločnosti. Akciová spoločnosť má v tejto oblasti 70 ročné skúsenosti a dosahuje pri ich realizácii najvyššiu kvalitu, dlhú životnosť a spoľahlivosť. Pri výstavbe sú používané tradičné aj špičkové moderné technológie.

Realizujeme

  • kompletnú realizáciu diela
  • poradenskú činnosť a návrh riešenia
  • obchodno–technickú prípravu
  • dodávateľskú projektovú dokumentáciu
  • dodávku požadovaných technológií
Spoločnosť má veľké skúsenosti s používaním tvárnej liatiny pri výstavbe vodovodov, ako aj s používaním sklolaminátových rúr pri výstavbe kanalizácií. Firma je garantom komplexného a profesionálneho zvládnutia stavby pri realizácii.