Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou

Investor

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto

južná časť oblasti Veľký Krtíš

Termín výstavby

03/2008 – 08/2010

Predmetom stavby bolo vybudovanie objektov slúžiacich na dopravu a akumuláciu pitnej vody pre južnú časť okresu Veľký Krtíš. V rámci stavby bolo vybudovaných 271 km prívodných, zásobných a rozvodných vodovodných potrubí, z toho 35 km potrubia z tvárnej liatiny a 236 km polyetylénového potrubia. Súčasťou stavby bolo vybudovanie 15 vodojemov, rekonštrukcia 6 vodojemov a 3 čerpacích staníc.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2