Prívod vody Trnava – Križovany nad Dudváhom

Investor

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Piešťany

Miesto

Trnava, Križovany nad Dudváhom, Opoj, Vlčkovce, Zavar

Termín výstavby

03/2012 – 04/2014

Účelom plánovanej stavby skupinového vodovodu je vyriešiť zásobovanie pitnou vodou združenia obcí: Križovany nad Dudváhom, Zavar, Šúrovce, Vlčkovce a Opoj. Súčasne vytvorí predpoklad pre budúci odber vody pri plánovanom využití územia medzi bodom napojenia a zástavbou predmetných obcí v katastri mesta Trnava a obce Zavar.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2