02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

O spoločnosti

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s., Bratislava sú modernou spoločnosťou stavajúcou svoju budúcnosť na 60-ročnej tradícii, ktorá so svojimi bohatými skúsenosťami dlhodobo patrí k popredným stavebným spoločnostiam. Novodobá história spoločnosti sa začala v roku 1992, kedy sa pretransformovala zo štátneho podniku na akciovú spoločnosť s bohatými profesionálnymi skúsenosťami.

Aktuality

Skúsenosti sú nenahraditeľné

Referencie