viac ako ​​70 rokov
skúseností
a inovácií

viac ako ​​70 rokov skúseností a inovácií

História spoločnosti

VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. sú modernou stredoeurópskou stavebnou spoločnosťou, ktorá pôsobí na stavebnom trhu už viac ako 70 rokov. V priebehu bohatej histórie sa spoločnosť pretransformovala zo štátneho podniku na súčasnú právnu formu spoločnosti, a to na akciovú spoločnosť.
Naša spoločnosť má divízie v Stupave a Nitre, vďaka ktorým zabezpečujeme rozsiahlejšie inžinierske, technologické, výskumné a technické pracovné postupy.

Portfólio stavieb

Intenzifikácia biologického stupňa

ČOV Turčianske Teplice
Staviame budúcnosť s históriou
Hlavnou činnosťou spoločnosti VODOHOPODÁRSKE STAVBY a.s. je realizácia inžinierskych stavieb, pričom úspešne realizuje aj stavby priemyselného a pozemného stavebníc­tva, vrátane dodávky a montáže technologických zariadení. Počas svojej existencie sa spoločnosť VODOHOPODÁRSKE STAVBY a.s. vypracovala na výkonnú a technologicky dobre vybavenú spoločnosť s kvalifikovanými pracovníkmi a s bohatými profesionálnymi skúsenosťami, ktorej cieľom je dosiahnuť maximálnu spokojnosť zákazníka.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy

MŠ Dvory nad Žitavou

Novinky

Odkanalizovanie obcí Dolnej Oravy

Investor: Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Miesto: Dolná Orava Termín výstavby: 03/2022 –  Predmetom projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov a Párnica s odvedením