ČOV Turčianske Teplice – Intenzifikácia biologického stupňa

Investor

Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto

Turčianske Teplice

Termín výstavby

12/2018 – 09/2020

Cieľom stavby je dosiahnuť vyššiu kvalitu čistenia odpadových vôd, ale hlavne vytvorenie dostatočnej kapacity na odkanalizovanie obcí Horného Turca. Išlo o rekonštrukciu časti mechanického stupňa a kompletnú rekonštrukciu biologického stupňa so zmenou na aktiváciu s aeróbnou jemnobublinkovou stabilizáciou kalu.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2