Rožňava – ČOV – intenzifikácia

Investor

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto

Rožňava

Termín výstavby

05/2019 – 12/2020

Technické parametre ČOV po rekonštrukcii a rozšírení sú 22 954 EO.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2