Intenzifikácia a modernizácia ČOV Petržalka

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.

Miesto

Bratislava

Termín výstavby

12/2013 – 11/2015

Technické parametre ČOV po modernizácii sú 250.000 EO.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2