Manažérske systémy

Systém manažérstva kvality

(podľa normy STN EN ISO 9001)

Systém manažérstva kvality v projektoch

(podľa normy STN ISO 10006)

Systém environmentálneho manažérstva

(podľa normy STN EN ISO 14001)

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

(podľa normy STN ISO 45001)

EMAS

(podľa normy STN ISO 45001)

Formulár nahlasovania podnetov

    Táto stránka je chránená pomocou Google reCAPTCHA. Viac o zásadách ochrany osobných údajov a zmluvných podmienkach