VDJ Koziarka – sanácia hydroizolácie akumulačných komôr

Investor

Infra Services a.s

Miesto

Bratislava

Termín výstavby

11/2017 – 08/2018

Dielo pozostáva zo sanácie mokrých komôr a armatúrnej komory pre vodojem s objemom 2 x 10 000 m³. Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality vody bolo nutné zabezpečiť hydroizoláciu objektu a sprevádzkovanie a dobudovanie armatúrnej časti, elektroinštalácií a všetkých ostatných stavebných prvkov – odvetranie komôr, dvere do mokrej komory, exteriérové dvere, vnútorné technologické, hydroizolácia strechy, nová fasáda objektu, sanácia oporného múru a spevnenie plochy v okolí.

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2