ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

Investor

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Miesto

Rohožník (okres Malacky)

Termín výstavby

07/2017 – 01/2019

Technické parametre ČOV po rekonštrukcii a rozšírení sú 3633 EO. Z hľadiska technológie ide o mechanicko-biologickú, aktivačnú ČOV s priestorovou segregáciou procesov. 

img_2
Popis 1
background_1
Popis 2