02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Aktivity v zahraničí

Bytové stavby

Už sedem rokov akciová spoločnosť systémovo rozvíja spoluprácu s medzinárodnými spoločnosťami pôsobiacimi v ťažobnom a chemickom priemysle v Kazašskej republike. Obchodná spolupráca je zameraná na dodávku stavebných materiálov a technológie pre úpravárenský závod v rámci projektu Tengiz Chevroil Kazachstan spolu s dlhodobým obchodným partnerom PFD Ltd. (U.K). Investorom projektu sú petrolejárske firmy zastúpené spoločnosťami CHEVRON TEXACO (USA), Exxon Mobil (USA), LUKOIL (Rusko) a KAZMUNAJGAS (Kazašská republika).

Referencie

ref_img__DSC1881.jpgref_img__DSC2293.jpgref_img__DSC8802-3.jpg

Investor: Červen briag, Bulharsko

Miesto: Červen briag, Bulharsko

Termín výstavby:

Realizované práce:

Stavba bola realizovaná na základe spolupráce s bulharskou stavebnou spoločnosťou „AT 2000“ a financovaná z európskych fondov pre plánované obdobie 2009 - 2013 za podmienok „Žltý FIDIC“. ČOV funguje na biologickom spôsobe čistenia komunálneho odpadu s klasickou skladbou objektov čistenia. Jej zastavaná plocha tvorí 4 ha a potrubie vyčistených vôd je zaústené do rieky Iskar. Technické parametre: 15 000 EO

Investor: Karachaganak Petroleum Operating (TEXACO, British Gas, AGIP, LUKOIL)

Miesto: Karachaganak - Kazachstan

Termín výstavby: 1999 - 2004

Karachaganak - Kazachstan

Realizované práce:

Dodávka a šefmontáž objektov: - hlavný sklad - hlavná dielňa - administratívna budova - UNIT 2 - čerpacia stanica požiarnej vody - čistiareň odpadových vôd pre upravárenský závad - sklad technických plynov

Investor: Kazachgasprom

Miesto: Kazachstan, Aksaj - západokazachstanská oblasť

Termín výstavby: 1986 - 1995

Realizované práce:

inžinierske siete pre novovybudovanú časť mesta pre 30 000 ľudí - vodovod, kanalizácia, teplovod, plynovod, slaboprúdové a slinoprúdové rozvody, vnútorné komunikácie

Investor: Abu Ghraib, Irak

Miesto: Abu Ghraib, Irak

Termín výstavby: ukončenie stavby r.1986

Realizované práce:

výstavbu závlahového odvodňovacieho systému a cestnej siete na území medzi riekami Eufrat a Tigris rekultivácia pôdy na pozemkoch AG3 a AG4 s plochou o veľkosti 270 000 ha Technické parametre: závlahový systém a drenáž z PVC na ploche 12 816 ha výkopy 6 436 000 m3 násypy 5 543 000 m3 betóny 40 312 m3

Investor: KAZPROMSTAVBA

Miesto: Kazachstan, Atyrauská oblasť, Embijský rajón

Termín výstavby: 1991 - 1995

Realizované práce:

dodávka a montáž vonkajších inžinierskych sieti a komunikácii pre sídlisko Nový Karatón - Kuľsary