02/33 333 111 info@vsba.sk

60 rokov SKÚSENOSTÍ A INOVÁCIÍ

Priemyselné stavby

Výstavba priemyselných hál z ocele alebo železobetónu. Presadzujeme používanie najnovších technológií pri výstavbe hál. Dosahujeme krátke termíny dodania stavby. Realizujeme dodávky na kľúč vrátane elektroinštalácií, zdravotechniky, plynoinštalácií a rozvodov plynu, vzduchotechniky, kúrenia a technológie.

Referencie

Investor: INVEST Trnava, s.r.o.

Miesto: Trnava

Termín výstavby: 04/2005 - 11/2005

Realizované práce:

TR 14 Sklad horľavín, TR 98 Oplotenie - sever, TR 98 Oplotenie - brány oplotenia, TR 16 - Sklad prázdnych obalov, TR 61 Sklad odpadov, TR 62 Príjem odpadov. TR 41a provizórne parkovisko, odstránenie a demontáž vstupov A, B, príjazdové komunikácie a spevnené plochy.

Investor: FERPLAST SLOVAKIA s.r.o.

Miesto: Nesvady

Termín výstavby: 12/2003 - 02/2005

Realizované práce:

Administratívna budova, 3 výrobné haly, sklad, zakladanie, oc. konštrukcie, ostatné, konštrukcie rozvod vody, splašková kanalizácia, dažďová kanalizácia. Hlavný dodávateľ: VSB Invest s.r.o.

Investor: EUROPAPIER - SLOVAKIA spol. s r.o.

Miesto: Bratislava

Termín výstavby: 03/2002 - 05/2003

Realizované práce:

Zakladanie, monolitické konštrukcie objektov, inžinierske siete - vodovod PVC DN 150 - 200 m, splašková kanalizácia PVC DN 100-250 - 159 m, dažďová kanalizácia PVC DN 100-250 v dĺžke 116 m, prekládka NN, plynová prípojka, oplotenie. Hlavný dodávateľ: Swietelsky Slovakia spol. s r.o.